La Plataforma

Què és la Plataforma per la Sobirania Alimentària dels Pobles del Pais Valencià?

És un espai que aglutina productors/es, consumidors/es, iniciatives, organitzacions i col·lectius que treballen per la Sobiranía Alimentària al País Valencià. El nostre objectiu és ser un moviment aglutinador capaç de generar una àmplia mobilització social cap a la Sobirania Alimentària, mitjançant un procés d’enfortiment i articulació de les diferents experiències que existeixen en els territoris i emmarcant-les en una estratègia global. Volem esser un espai d’ incidència política, de difusió, d’intercanvi, de reflexió, de debat conjunt.

Al 2007a Mali, al Foro Nyénéli on es reuniren mes de 500 representants de mes de 80 països, es va fer una crida per a començar a caminar i a omplir de continguts i propostes concretes el concepte de Sobirania Alimentària, per tal de que aquest no quede en mans d’organitzacions i institucions llunyanes a les lluites agroalimentàries per la justícia social y ambiental. A l’estat espanyol ha sigut la Plataforma Rural la que s‘ ha fet ressò de la crida de Nyéléni al seu VI Foro por un Mundo Rural Vivo, i ha proposat punt de partida de l’articulació que ha de dur a la mobilització i la transformació del sistema agroalimentari actual, recuperant un món rural viu. Al nostre territori, és la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià qui treballa per a construir un moviment social que tracta de dur a terme els objectius acordats al Foro de Nyéléni , forjant aliances, donant suport a les nostres lluites i resistències i enfortint la nostra solidaritat.

A conèixer i reconèixer, a posar i proposar, a llançar i assolir. Volem assumir aquesta crida, volem la aliança dels pobles y territoris, volem reivindicar la diversitat de futurs. Sabem cap a on caminar, coneixem l’horitzó: volem la Sobirania Alimentària Ja!.

Globalitzem la Lluita, globalitzem l’Esperança!!!