Sobre aquesta pàgina

Esta pàgina web ha estat imaginada i construïda gràcies al suport i la implicació de nombrosos actors socials (productors / es, associacions, grups de consum, sistemes participatius de garantia, etc …) en l’àmbit de la campanya «Som el que Mengem», que ha tingut com a objectiu el foment del consum conscient i responsable en l’àmbit del País Valencià. Aquesta campanya ha estat desenvolupada pel Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional i ha gaudit del suport de la Generalitat Valenciana.

El procés de construcció d’esta web ha previst activitats de sensibilització (jornades, accions informatives, activitats dirigides a docents i AMPAs) i de dinamització dels mercats locals a través del mapeig de les experiències locals lligades a la producció i el consum responsable en l’àmbit alimentari i de la Sobirania Alimentària.

S’ha pretès generar els necessaris llaços entre els productors locals i els consumidors per crear mercats de consum de proximitat en l’àmbit dels quals poder exercir un veritable consum responsable i conscient; perquè la gent siga conscient del que menja, com està produït i els efectes que pot provocar aquest consum sobre el seu entorn, el medi ambient i la vida de milions de camperols.

La comunitat educadora (pares, mares i ensenyants) ha estat un altre subjecte important del projecte, ja que juga un paper fonamental en l’educació al consum alimentari dels xiquets i dels futurs adults i poden fer-se promotors d’un estil de vida i de consum responsable. Per això, part de les activitats han estat especialment dirigides a les comunitats educatives (AMPA i docents) per a les quals hem dissenyat la maleta educativa «Jo consumisc amb consciència, sembre esperança«, destinada als centres de primària i secundària.