Ja no ens alimenten molles… ara volem el pá sencer!

Jornades d’incidència política per promoure la Sobirania Alimentària al País Valencià.
22 de febrer de 10.00 a 18.00, Xalet del Doctor Bartual, La Punta (València)

Benvolgudes i benvolguts,

Queden pocs mesos per a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques en el nostre territori, el País Valencià. Com totes sabeu, la continuïtat d’algunes de les coses aconseguides en aquest últim període per a promoure la reterritorialització dels sistemes agroalimentaris, per fer-los més sostenibles i justos, perquè incorporen la perspectiva de la sobirania alimentària i que afavorisquen un medi rural viu i productiu, depén molt de què les forces polítiques dels nostres territoris assumisquen un compromís de continuació en la promoció de polítiques públiques favorables.

Per això, de cara a aquesta important cita electoral, des de les organitzacions que integrem la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià, volem promoure un manifest compartit per diferents actors que aposten per aquests principis conjuntament amb els moviments socials i la societat civil en general, que tinga el seu punt de partida en la Carta de Saragossa «Per una Sobirania alimentària des dels nostres municipis».

Com sabeu, aquest document, des d’una perspectiva municipalista, ha volgut promoure polítiques públiques necessàries per a aconseguir una major sobirania alimentària en els nostres sistemes agroalimentaris. I per això, a partir d’aquest mateix document, es vol promoure un procés participatiu d’actualització i adaptació d’aquesta carta al nostre context i la nostra realitat, quatre anys després.

Amb la necessitat d’impulsar aquest esforç col·lectiu, us convidem a participar en un taller de construcció de la nostra carta municipalista per a la Sobirania Alimentària, que tindrà lloc el dia 22 de febrer de 10.00 a 18.00 en el Xalet de Bartual, en La Punta (València).

Us proposem un taller d’un dia de durada on, amb l’acompanyament i facilitació de les nostres amigues de Transversal Cooperativa, podrem identificar les iniciatives més significatives i valuoses, definirem polítiques públiques que cal impulsar o enfortir, identificarem espais d’incidència on continuar apostant i actualitzarem la proposta de la Carta de Saragossa. A més, podrem gaudir d’una saborosa i agroecològica alimentació oferida per les nostres amigues d’Al-Paladar.

Des d’algunes organitzacions de la Plataforma per la Sobirania Alimentària del PV, podrem fer- nos càrrec de les despeses de desplaçament de les persones que vingueu des d’altres comarques del país i que ho necessiteu.

Aprofitarem aquest espai per a avançar cap a la identificació de polítiques i accions compartides i consensuades, que es puguen utilitzar en els processos d’incidència política d’àmbit autonòmic i municipal en tot el nostre territori. Esteu convidades a participar.

Pots inscriure’t a la jornada a través d’aquest formulari. Pots inscriure’t fins al 17 de febrer de 2019.

Us esperem!


Queridas y queridos,

Quedan pocos meses para las próximas elecciones municipales y autonómicas en nuestro territorio, el País Valenciano. Como todas sabéis, la continuidad de algunas de las cosas conseguidas en este último periodo para promover la reterritorialización de los sistemas agroalimentarios, para hacerlos más sostenibles y justos, incorporan la perspectiva de la soberanía alimentaría y que favorezcan un medio rural vive y productivo, depende mucho de que las fuerzas políticas de nuestros territorios asuman un compromiso de continuidad en la promoción de políticas públicas favorables.

Por ello, de cara a esta importante cita electoral, desde las organizaciones que integramos la Plataforma por la Soberanía Alimentaría del País Valenciano, queremos promover un manifiesto compartido por diferentes actores que apuestan por estos principios, conjuntamente con los movimientos sociales y la sociedad civil en general, que tenga su punto de partida en la Carta de Zaragoza «Por una Soberanía alimentaría desde nuestros municipios».

Como sabéis, este documento, desde una perspectiva municipalista, ha querido promover políticas públicas necesarias para conseguir una mayor soberanía alimentaría en nuestros sistemas agroalimentarios. Y por ello, a partir de este mismo documento, se quiere promover un proceso participativo de actualización y adaptación de esta carta a nuestro contexto y nuestra realidad, cuatro años después.

Con la necesidad de impulsar este esfuerzo colectivo, os invitamos a participar en un taller de construcción de nuestra carta municipalista para la Soberanía Alimentaría, que tendrá lugar el día 22 de febrero de 10.00 a 18.00 en el Chalét de Bartual, en La Punta (Valencia).

Os proponemos un taller de un día de duración dónde, con el acompañamiento y facilitación de nuestras amigas de Transversal Cooperativa, podremos identificar las iniciativas más significativas y valiosas, definiremos políticas públicas que hay que impulsar o fortalecer, identificaremos espacios de incidencia donde continuar apostando y actualizaremos la propuesta de la Carta de Zaragoza. Además, podremos disfrutar de una sabrosa y agroecológica alimentación ofrecida por nuestras amigas de Al-Paladar.

Desde algunas organizaciones de la Plataforma por la Soberanía Alimentaría del PV, podremos hacernos cargo de los gastos de desplazamiento de las personas que vengáis desde otras comarcas del país y que lo necesitáis.

Aprovecharemos este espacio para avanzar hacia la identificación de políticas y acciones compartidas y consensuadas, que se puedan utilizar en los procesos de incidencia política de àmbito autonómico y municipal en todo nuestro territorio. Estáis invitadas a participar.

Puedes inscribirte a la jornada a través de este formulario. Puedes inscribirte hasta el 17 de febrero de 2019.

Os esperamos!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *