Consultoria Plà Estratègic Plataforma Sobirania Alimentària

ANTECEDENTS

La Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià és un espai que aglutina productors/es, consumidors/es, iniciatives, organitzacions i col·lectius que treballen per la Sobirania Alimentària en el Pais Valencià. El nostre objectiu és ser un moviment aglutinador capaç de generar una àmplia mobilització social cap a la Sobirania Alimentària, mitjançant un procés d’enfortiment i articulació de les diferents experiències que existeixen en els territoris i emmarcant-les en una estratègia global. Volem ser un espai d’incidència política, de difusió, d’intercanvi, de reflexió, de debat conjunt.

En 2007 a Mali, en el Fòrum de Nyéléni, on es van reunir més de 500 representants de més de 80 països, es va fer una crida per a començar a omplir de contingut i propostes concretes el concepte de Sobirania Alimentària, perquè aquest no quedara en mans d’organitzacions i institucions llunyanes a les lluites agroalimentàries per la justícia social i ambiental. En l’Estat espanyol ha sigut la Plataforma Rural la que s’ha fet ressò de la crida de Nyéléni en el seu VI Fòrum per un Món Rural Viu, i ha proposat com a punt de partida l’articulació que ha de portar a la mobilització i la transformació del sistema agroalimentari actual, recuperant un món rural viu.

En el nostre territori, des de 2009 és la Plataforma per la Sobirania Alimentària del Pais Valencià treballa per a construir un moviment social que tracta de dur a terme els objectius acordats en el Fòrum de Nyéléni, forjant aliances, recolzant les nostres lluites i resistències, i enfortint la nostra solidaritat.

VISIÓ, MISSIÓ I VALORS QUE DEFENSA LA PLATAFORMA

La Sobirania Alimentària, com hem dit, es va definir en el fòrum de Nyéléni com el dret dels pobles a aliments nutritius i culturalment adequats, accessibles, produïts de forma sostenible i ecològica, i el seu dret a decidir el seu propi sistema alimentari i productiu. Açò posa a aquelles persones que produeixen, distribueixen i consumeixen aliments en el cor dels sistemes i de les polítiques alimentàries, per sobre de les exigències dels mercats i de les empreses.

La visió, missió i els valors que defensa Plataforma, giren, per tant, al voltant d’aquest concepte i la seua posada en pràctica al conjunt del País Valencià.

OBJECTE DEL SERVEI

Malgrat la seua llarga trajectòria de treball en el País Valencià, fins al dia d’avui la Plataforma ha funcionat a través d’una gestió informal, sense definir un horitzó estratègic de treball, unes línies d’acció clares, a més de protocols de governança definits i unívocs. Tot i açò, les activitats relacionades amb la Plataforma, així com la capacitat de la mateixa d’incidir a nivell polític ha anat incrementant-se en els últims anys; encara que ha decrescut la participació i la mobilització d’alguns actors importants.

Per tant, amb l’objectiu de diagnosticar les necessitats i afavorir la vinculació d’un major espectre d’actors, generar dinàmiques d’incidència política més eficaces, definir protocols d’afiliació clars i estructurar una planificació estratègica compartida entre tots els agents que formen part de la mateixa, es requereix d’una consultoria que brinde assessoria tècnica especialitzada per al desenvolupament de les activitats conduents a l’elaboració del Pla Estratègic (“PE”, d’ara endavant) de la Plataforma.

Per a més informacions sobre la consultoria, prema sobre el següent enllaç:

TERMES DE REFERÈNCIA CONSULTORIA

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *