NOTA DE PREMSA: La Plataforma per la Sobirania Alimentària publica un manual sobre obradors compartits amb l’objectiu d’impulsar l’economia local

(més a baix en castellà)

  • La Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià publica un manual per posar en marxa obradors compartits, infraestructures d’àmbit local destinades a l’elaboració d’aliments per a traure-les al mercat amb un registre sanitari.
  • La publicació és fruit del treball que des de fa 5 anys desenvolupa la Plataforma per adequar les normatives higiènic-sanitàries a la realitat dels xicotets projectes elaboradors, i ha comptat amb la col·laboració de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en la redacció i supervisió dels continguts tècnics.
  • El manual es presenta aquest cap de setmana a la Fira d’Agroecologia d’Almassora i en breu estarà disponible en paper a diferents punts de distribució per tot el País Valencià.

 

NdP (València, 28 de setembre de 2018).- Demà dissabte 29 de setembre a les 13:30h es presenta a la X Fira d’Agroecologia i d’Intercanvi de Llavors Locals d’Almassora (Castelló) el “Manual d’Obradors Compartits. Una eina de dinamització socioeconòmica del territori”. Segons la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià “els obradors compartits són una eina de dinamització molt valuosa en la construcció d’un sistema alimentari just i sostenible”. Entre altres beneficis, els obradors permeten impulsar l’economia local afavorint l’autoocupació, donant valor afegit a la producció primària, dinamitzant l’activitat agrària i ramadera i produint aliments de gran qualitat amb productes de proximitat i processos artesanals. En definitiva, són una ferramenta més per a transitar cap a uns sistemes agroalimentaris més locals i més sostenibles, ja que fomenten el treball en xarxa entre persones proveïdores, consumidores, mercats locals i xicotet comerç.

El manual, publicat en castellà i valencià, consta de 50 pàgines on es recull la informació més important per a posar-los en marxa: anàlisi del territori i de la idea, disseny, organització i també el factor que sol generar més resistències, la normativa higiènica i sanitària. De fet, aquest llibret és fruit del treball que des de fa 5 anys desenvolupa aquesta Plataforma al voltant de l’adequació de les normatives higiènic-sanitàries que, en estar redactades per a empreses de gran escala, sovint obstaculitzen la venda de productes alimentaris per part de xicotets projectes elaboradors. El manual mostra també exemples d’obradors ja en funcionament, alguns d’ells al nostre territori, com ara l’obrador del Mercat Municipal de Villena o l’obrador Col·lectiu d’Orba (Marina Alta).

El manual està disponible a les webs de la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià (http://sobiranialimentariapv.org/) i de la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas (https://www.soberaniaalimentaria.info/) que, junt amb el col·lectiu El Llibrell, s’han encarregat del treball d’edició, amb el suport de les ONGD CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional) i la Fundació Mundubat, l’Ajuntament de València, la Diputació de València, la Fundación Carasso i l’Agencia Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament. El manual també ha comptat amb la col·laboració de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana en la redacció i supervisió de la part tècnica.

La versió en paper es posarà a disposició de tot el públic interessat els pròxims dies en diferents punts de distribució per tot el País Valencià. Aquests punts es poden consultar a la web de la Plataforma.

La Plataforma per la Sobirania Alimentària és un espai que aglutina productors/es, consumidors/es, iniciatives, organitzacions i col·lectius que treballen per la Sobirania Alimentària al País Valencià. El seu objectiu és ser un moviment aglutinador capaç de generar una àmplia mobilització social cap a la Sobirania Alimentària, mitjançant un procés d’enfortiment i articulació de les diferents experiències que existeixen als territoris i emmarcant-les en una estratègia global.

MÉS INFORMACIÓ

Inés Payá, membre de la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià: 677 777893

Enllaç al manual: http://sobiranialimentariapv.org/manual-dobradors-compartits-una-eina-de-dinamitzacio-socioeconomica-del-territori/

Fira d’Agroecologia d’Almassora : https://www.almassora.es/es/articulos/x-fira-d-agroecologia-d-almassora-1


 

  • La Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià publica un manual para poner en marcha obradores compartidos, infraestructuras de carácter local destinadas a la elaboración de alimentos para sacarlos al mercado con un registro sanitario.
  • La publicación es fruto del trabajo que desde hace 5 años desarrolla la Plataforma para adecuar las normativas higiénico-sanitarias a la realidad de los pequeños proyectos elaboradores, y ha contado con la colaboración de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública en la redacción y supervisión de los contenidos técnicos.
  • El manual se presenta este fin de semana en la X Fira d’Agroecologia d’Almassora y en breve estará disponible en papel en diferentes puntos de distribución por todo el País Valencià.

 

NdP (València, 28 de septiembre 2018).- Mañana sábado 29 de septiembre a las 13:30h se presenta en la X Fira d’Agroecologia i d’Intercanvi de Llavors Locals d’Almassora (Castelló) el “Manual de Obradores Compartidos. Una herramienta de dinamización socioeconómica del territorio”. Según la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià “los obradores compartidos son una herramienta de dinamización muy valiosa en la construcción de un sistema alimentario justo y sostenible”. Entre otros beneficios, los obradores permiten impulsar la economía local favoreciendo el autoempleo, dando valor añadido a la producción primaria, dinamizando la actividad agraria y ganadera y produciendo alimentos de gran calidad con productos de proximidad y procesos artesanales. En definitiva, son una pieza más para transitar hacia unos sistemas agroalimentarios más locales y sostenibles, puesto que fomentan el trabajo en red entre personas proveedoras, consumidoras, mercados locales y pequeño comercio.

El manual, publicado en castellano y valenciano, consta de 50 páginas donde se recoge la información más importante para ponerlos en marcha: análisis del territorio y de la idea, diseño, organización y también el factor que suele generar más resistencias, la normativa higiénica y sanitaria. De hecho, este cuaderno es fruto del trabajo que desde hace 5 años desarrolla esta Plataforma sobre la adecuación de las normativas higiénico-sanitarias que, al estar redactadas para empresas de gran escala, a menudo obstaculizan la venta de productos alimentarios por parte de pequeños proyectos elaboradores. El manual muestra también ejemplos de obradores que ya funcionan, algunos de ellos en nuestro territorio, como por ejemplo el obrador del Mercado Municipal de Villena o el obrador Colectivo de Orba (Marina Alta).

El manual está disponible en las webs de la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià (http://sobiranialimentariapv.org/) y de la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas (https://www.soberaniaalimentaria.info/) que, junto al colectivo El Llibrell, se han encargado del trabajo de edición, con el apoyo de las ONGD CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional) y la Fundación Mundubat, el Ayuntamiento de València, la Diputación de València, la Fundación Carasso y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El manual también ha contado con la colaboración de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana en la redacción y supervisión de la parte técnica.

La versión en papel se pondrá a disposición de todo el público interesado los próximos días en diferentes puntos de distribución por todo el País Valencià. Estos puntos se pueden consultar en la web de la Plataforma.

La Plataforma por la Soberanía Alimentaria es un espacio que aglutina productores/as consumidores/as, iniciativas, organizaciones y colectivos que trabajan por la Soberanía Alimentaria en el País Valencià. Su objetivo es ser un movimiento aglutinador capaz de generar una amplia movilización social hacia la Soberanía Alimentaria, mediante un proceso de fortalecimiento y articulación de las diferentes experiencias que existen en los territorios y enmarcándolas en una estrategia global.

MÁS INFORMACIÓN

Inés Payá, miembro de la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià: 677 777893

Enlace al manual: http://sobiranialimentariapv.org/manual-dobradors-compartits-una-eina-de-dinamitzacio-socioeconomica-del-territori/

Fira d’Agroecologia d’Almassora : https://www.almassora.es/es/articulos/x-fira-d-agroecologia-d-almassora-1

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *