Ramaderia extensiva en el País Valencià, una activitat a promoure. L’experiència de la carnisseria Robres

No existeixen molts projectes de ramaderia bovina extensiva al País Valencià, sobretot, a causa de les condicions ambientals i físiques del territori. La ramaderia extensiva necessita una quantitat considerable de terreny per a pastar, aquesta característica la trobem quasi exclusivament en el nord de Castelló.

Leer más